Proclamaties bij voorkeur per contactbubbel

03 juni 2020

De proclamatie (of een andere vorm van diploma-uitreiking) is een ijkpunt in het leven van onze leerlingen en een moment waar elke leerling naar uitkijkt. Ook daar botsen we jammer genoeg op de grenzen van de coronarichtlijnen, zoals die momenteel gelden. Ze impliceren dat de proclamaties bij voorkeur per contactbubbel gebeuren.

Voor vele leerlingen heeft dat als gevolg dat het niet met de volledige klas kan gevierd worden. Om daaraan tegemoet te komen, menen we dat het wel mogelijk is om de proclamatie uit te breiden naar de volledige klas na een overlegde en goedgekeurde risicoanalyse.

We denken bijvoorbeeld aan de volgende criteria:

  • groot lokaal of openlucht met extra maatregelen om de social distance te waarborgen
  • ouders die via een livestream de proclamatie kunnen volgen
  • geen receptie

Een gezamenlijke proclamatie voor alle laatstejaars op dezelfde locatie kan helaas niet.