Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het vwo

21 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs al geruime tijd bij het begin van elk schooljaar een zogenaamd 'prikbord'. Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengt scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn uren-leraar over te dragen.

Net zoals tijdens schooljaar 2018-2019 breiden we de dienstverlening uit naar het volwassenenonderwijs. 

Heeft je centrum voor volwassenonderwijs een tekort aan leraarsuren voor het komende schooljaar? Of ben je bereid om leraarsuren uit te lenen aan andere centra? Neem dan contact op met Guy Debusschere.