Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het so

23 oktober 2019

Met de herfstvakantie in het vooruitzicht willen we een laatste oproep doen om scholen die nog uren-leraar nodig hebben uit de nood te helpen. Concreet gaat het op dit ogenblik nog over 22 scholen die op zoek zijn naar uren-leraar.

Het is duidelijk dat de tijd begint te dringen, want de meeste scholen zijn nu hun zending van aanwending middelen aan het voorbereiden. Uiterste datum van die zending is 8 november en dus rest er maar weinig tijd meer om tot actie over te gaan.  

We doen daarom nog een ultieme oproep om die 22 scholen te helpen. Voor bijkomende informatie of voor extra meldingen kun je contact nemen met Guy Debusschere.

Na de herfstvakantie sluiten we het prikbord voor dit schooljaar af. We willen nu al alle schoolbesturen en directies bedanken die uit solidariteit uren-leraar hebben overgedragen. We hopen dat nog een aantal andere schoolbesturen hun voorbeeld zal volgen.