Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het so

21 augustus 2019

Tijdens het schooljaar 2019-2020 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan ons. Wij gaan voor jou op zoek naar een school die uren-leraar aan jouw school wil uitlenen.

Secundaire scholen met ruimte in hun urenpakket kunnen die overdragen ('bufferen') naar het volgende schooljaar, maar ze kunnen die net zo goed uitlenen aan een school die te weinig uren heeft. De ontvangende school verbindt zich ertoe om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen treedt op als makelaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen. Heb je een tekort aan uren-leraar voor het komende schooljaar of ben je bereid om uren-leraar uit te lenen? Contacteer dan Guy Debusschere.