Praktijkboek Mediaopvoeding

19 oktober 2015

Sinds 1 september 2012 is het leerplan Mediaopvoeding van kracht. Het katholiek basisonderwijs ontwikkelde al veel concreet materiaal dat in de school bij dat leerplan kan worden gebruikt.

Al die materialen zijn gebundeld in het Praktijkboek Mediaopvoeding. Daarin vind je onder andere een kant-en-klaarscenario om het leerplan Mediaopvoeding in de school te introduceren via een studiedag of een personeelsvergadering, uitgewerkte lesactiviteiten en stappenplannen om leerkrachten te ondersteunen bij de implementatie van het leerplan en een instrument dat kinderen in staat stelt zichzelf te evalueren en bij te sturen op het vlak van media. Meer informatie over het praktijkboek vind je in bijgevoegde flyer.