Plenaire vergadering 31-05-2017 – Ramadan-tips in onderwijsblad Klasse

31 mei 2017

Terwijl onderwijscommissaris Paul Cordy nog de misschien onduidelijke focus van de zgn. ramadan-tips in het onderwijsblad Klasse als invalshoek voor zijn actuele vraag nam, trok vragensteller Chris Janssens zijn klassieke registers open, ook nadien in het gesprek met zijn verwijzing naar het Marokkaanse strafwetboek: waarom hebt u toegestaan dat deze aanbevelingen werden gepubliceerd op een website van de Vlaamse overheid en waarom bent u het blijkbaar niet met mij eens dat het niet past om islamitische voorschriften op te dringen aan onze scholen, zo vroeg hij aan de minister.

Die was heel helder zowel in haar algemene stelling dat de ramadan geen argument kan zijn om niet deel te nemen aan examens (dus van voorkeursbehandeling kon geen sprake zijn) als inzake het precieze statuut van wat in Klasse verschenen was, overigens niet voor het eerst, en wat de verantwoordelijkheid van de scholen daarbij betreft. Het gesprek eindigde met nog een geruststellende Ward Kennes en een wat pittiger statement van Jo De Ro, dat nog voor enige ideologische opflakkering zorgde bij beide vragenstellers, zij het in enigszins verschillende gradaties.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de tips van het onderwijsblad Klasse omtrent leerlingen die de ramadan volgen van Paul Cordy en over de ramadan-tips van het onderwijstijdschrift Klasse van Chris Janssens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2031-05-2017%20%E2%80%93%20Ramadan-tips%20in%20onderwijsblad%20Klasse) (Wilfried Van Rompaey)

.