Plenaire vergadering 09-10-2019 – Loslaten van artsencontingentering

10 oktober 2019

“Oudgediende” Koen Daniëls had de eer om de eerste actuele vraag te stellen van het nieuwe seizoen aan de nieuwe onderwijsminister Ben Weyts. Nu dus een van zijn partijgenoten, wat al meteen een niet onbelangrijk politiek verschil was met vorige legislatuur. Het ging over een thema waarover in het verleden al heel vaak heel wat pennen in beweging gebracht waren, met name door Daniëls en andere partijgenoten. De kern van de zaak was federaal, maar er was ook een deelstaatdimensie: inzake onderwijs en zorgnoden. Recent was de zaak opnieuw in de pers verschenen, met ook een reactie van de Vlaamse geneeskundestudenten, én ze was expliciet opgenomen in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord (p.42).

Het kernprobleem betrof een allang bestaande praktijk in Wallonië, waarbij inzake de federale verdeling van de artsenquota tussen Vlaanderen en Wallonië (cf. wie als arts een RIZIV-nummer krijgt), de eerste zich steeds via het toelatingsexamen (tand)arts gehouden heeft aan die federale beperkende contingentering, de tweede niet.

Samen met die Vlaamse geneeskundestudenten vroeg Daniëls nu of het kon dat zij zouden starten aan de opleiding maar dat het federale niveau alsnog niet voldoende RIZIV-nummers zou geven en zij dus zouden afstuderen zonder arts te kunnen worden.

Eigenlijk herhaalde minister Weyts niet onlogisch wat in het Regeerakkoord stond. Vlaanderen zou nu ook zijn eigen gang gaan, zoals Wallonië, maar dan wel met verantwoordelijkheidszin door met name de eigen zorgnoden te ramen in een Vlaamse Planningscommissie om finaal te bepalen hoeveel studenten aan de opleiding zouden kunnen beginnen.

Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang), Jo Brouns (CD&V), Freya Saeys (Open Vld) en Hannelore Goeman (sp·a) intervenieerden. In hun reacties zat veel herhaling en ook redelijk wat eensgezindheid over het probleem. Wel kwam ook de kwestie aan de orde van de zgn. subquota: aantal huisartsen versus aantallen van diverse specialisaties.

Minister Weyts beklemtoonde nog dat hij niet zou afstappen van de Vlaamse numerus fixus en vragensteller Daniëls hoopte in het volgende federale regeerakkoord een passage te kunnen lezen waarin zou staan dat de regio’s zelf, op basis van objectieve planning, niet alleen de subquota, maar ook de totale quota zouden bepalen. Daartoe deed hij een oproep aan alle partijen die in welke hoedanigheid dan ook zouden deelnemen aan federale regeringsonderhandelingen en/of aan federale regeringsdeelname.

Lees de bespreking van de Actuele vraag  van Koen Daniëls over het loslaten van de artsencontingentering” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2009-10-2019%20%E2%80%93%20Loslaten%20van%20artsencontingentering) (Wilfried Van Rompaey).