Plenaire vergadering van 28 oktober - Voorstel van decreet – inschrijving en kennis Nederlands in Brussel

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck

Het voorstel van decreet betreft een aanpassing voor de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs voor de scholen die liggen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Recent was er daarover al een vraag om uitleg van Elke Van den Brandt (Groen!) in de Commissie Onderwijs, die verkoos om de taalkennis Nederlands van de betrokken leerlingen i.p.v. die van de ouders in rekening te brengen. De meerderheid daarentegen verlengt met dit voorstel de huidige regeling, die slaat op de taalkennis Nederlands van de betrokken ouders, zodat er voldoende tijd komt om op een meer grondige manier de hele inschrijvingsthematiek in een nieuw decreet te gieten. Lees hier de bespreking en de stemming en goedkeuring.