Plenaire vergadering 28 oktober - Voorstel van decreet - OKAN

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs van Kathleen Helsen, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer, Kris Van Dijck en Ingeborg De Meulemeester

Het politieke knelpunt binnen de Vlaams regering, dat de voorbije weken was gerezen met name inzake OKAN voor kleuters van minder dan 5 jaar in het kader van de vluchtelingenthematiek en waarover recent al enkele vragen waren gesteld in het Vlaams Parlement, krijgt met dit voorstel van decreet een oplossing.

Dit voorstel van decreet is een voorstel van tijdelijke aard, van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016, dat de ondersteuning van anderstaligen in het kleuteronderwijs versterkt én daarnaast ook de programmatie van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) in het secundair onderwijs versoepelt. Het voorstel is bij hoogdringendheid behandeld op 28 oktober in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Hoewel de hoogdringendheid zeker gerechtvaardigd is, is deze werkwijze politiek, met name voor de oppositie, uiteraard wat ongelukkig. Er kwamen dan ook een aantal kritische opmerkingen vanuit de oppositie (zeker m.b.t. de snelheid van handelen en de manier waarop de scholen de werkingsmiddelen mogen aanwenden).

Het voorstel werd aangenomen.

Lees hier de aankondiging van toevoeging aan de agenda; de bespreking van de tekst en de stemming en goedkeuring.