Plenaire vergadering 27-04-2016 – Vlaamse gebarentaal

28 april 2016

Onderwijscommissaris Vera Celis greep de persconferentie naar aanleiding van tien jaar Vlaamse Gebarentaal  (decreet en wijzigingen) van een dag eerder aan om minister Crevits te vragen hoe zij de Vlaamse Gebarentaal maximaal zou kunnen en willen integreren in ons onderwijs. De adviescommissie Vlaamse Gebarentaal had opgemerkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Ze oordeelde dat op dit moment geen enkele onderwijsvorm in Vlaanderen voldoet aan de noden en de rechten van de betrokken kinderen. Er wordt wel gewerkt aan en ingezet op de kennis van de Nederlandse spraak en het schrift, maar er wordt te weinig ingezet op de kennis van de Vlaamse Gebarentaal, aldus Celis.
Minister Crevits verwees in haar antwoord naar de doventolken in gewoon en buitengewoon onderwijs en beloofde het nodige overleg aan te gaan om te bekijken wat, binnen de beschikbare budgetten, extra gedaan kan worden in dezen.
Heel opvallend kwamen er vanuit diverse fracties ondersteunende woorden (Jos De Meyer, Bart Caron, Jo De Ro en Bart Van Malderen), een goede, fijne sfeer zowaar, waarbij o.a. enerzijds een gezamenlijke resolutie in het vooruitzicht werd gesteld voor de Vlaamse Gebarentaal als een volwaardige, zelfstandige taal waarmee doven en slechthorenden zich onder elkaar en met horenden kunnen uitdrukken en anderzijds werd verwezen naar de nodige inbreng van de 3 betrokken ministers. 
Vragensteller Celis kon tevreden besluiten en haar fractie applaudisseerde in gebarentaal.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de plaats van de Vlaamse gebarentaal in het onderwijs van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.