Plenaire vergadering 25-11-2015 – STEM-kader en toekomstig secundair onderwijs

26 november 2015

STEM is ongetwijfeld een heel actueel én heikel thema. Onderwijscommissaris Daniëls zegt terecht dat dit momenteel een heel diffuus verhaal is en verbindt het ook terecht met de geplande modernisering van het secundair onderwijs en de hervorming van de eindtermen, die ook op komst is. Wellicht kan het STEM-kader als handleiding ter zake alvast voor meer duidelijkheid zorgen, hopelijk ook zonder het bestaande “technisch onderwijs” in BSO en TSO te benadelen. Maar STEM, aldus de minister heel terecht, is anderzijds ook niet te “herleiden tot BSO en TSO”. Ten slotte is ook het hiermee verbonden thema van het (meer) kunnen inzetten van leraren met een vereist diploma voor dit soort vakken/onderwijsactiviteiten even heikel en een enorme uitdaging voor de toekomst.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de plaats van het STEM-kader in de uitrol van het toekomstig secundair onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.