Plenaire vergadering 25-11-2015 – Education at a Glance 2015

26 november 2015

De jaarlijkse OESO-publicatie ‘Education at a Glance’ is een heel informatierijk document. De ongekwalificeerde uitstroom (cf. ook het aantal mensen zonder een (bepaald) diploma in bepaalde leeftijdscohortes) krijgt bij onderwijscommissaris Gennez alle aandacht. Maar heel typisch worden er ook verschillende cijfers in dat verband vermeld. Men mag bij al die statistieken inderdaad niet vergeten wat er precies hoe precies is geteld voor welke tijdsperiode. De minister grijpt de kans om op te lijsten wat er al aan maatregelen genomen is en wat nog zal volgen, maar fietst gelijk een beetje rond de kwestie van de timing in het dossier van de modernisering van het secundair onderwijs. Ook dat is politiek. 

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de beleidsconclusies uit het OESO-rapport ‘Education at a Glance’ en de aanpak van schooluitval van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.