Plenaire vergadering 21-10-2015 – Koranscholen

21 oktober 2015

Gelet op een aantal belangrijke vrijheden in dit land, zoals vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging, was het minister Homans een raadsel waar de vragensteller naartoe wilde met zijn vraag. Zij wees er wel op dat het beter zou zijn als koranscholen meer een beroep zouden kunnen doen op imams die opgeleid zijn in ons land.
Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de sterke toename van het aantal leerlingen dat les volgt in koranscholen van Chris Janssens” aan minister Liesbeth Homans.