Plenaire vergadering 20-04-2016 – Doorlichting van OKAN

21 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels stelde een vraag over een ander thema uit de recente Onderwijsspiegel, waarmee blijkbaar iets aan de hand is, met name het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers. De uren in kwestie werden in het verleden niet volledig gebruikt waarvoor ze bedoeld waren, zo bleek.
In haar antwoord bleef minister Crevits toch wat voorzichtig en wilde ze bewust geen te zware uitspraken doen want de situatie van de diverse middelen voor OKAN is inderdaad complex en vergt uitklaring. Ze wil alleszins wel dat elke euro voor OKAN ook moet worden besteed aan het onthaalonderwijs. Daarnaast reageerde de minister welwillend t.a.v. de inbreng van onderwijscommissarissen Jo De Ro en Jos De Meyer. Bovendien rekent ze op een onderzoek ter zake, dat in september wordt opgeleverd, waarin alle best practices  rond OKAN staan en waardoor men een dieptezicht krijgt op de resultaten die worden bereikt met OKAN.
Vragensteller Kathleen Krekels besloot met een herhaling van het N-VA-standpunt over het belang van taalbeleid als sleutel tot integratie, participatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Vaardigheid in het Nederlands, als schooltaal en omgangstaal in ons land, is daarin uiteraard cruciaal, maar in zo’n effectief taalbeleid spelen ook nog wel een paar andere zaken een rol, denk ik.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de doorlichting van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.