Plenaire vergadering 18-02-2016 – Radicaliserende jongeren en internaten

17 februari 2016

In de pers had de sp.a-burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte recent het idee geuit om radicaliserende jongeren op internaat te sturen om hen daar te leren samenleven en discipline bij te brengen. Minister Crevits verwees in haar antwoord naar de tweeledige taak van internaten (gezinsvervangend en gezinsondersteunend), prees de internaten voor hun goede werking en was niet van plan Bontes voorstel te volgen.
Er waren overigens geen dissidente stemmen m.b.t. het standpunt van de minister en het viel op dat niemand van de sp.a-fractie tussenkwam. Sommige leden benadrukten dat dit, zo nodig, een zaak was van de bijzondere jeugdzorg, en dus van minister Vandeurzen, niet van onderwijs. Het voorstel ten slotte van de vraagsteller om een meldplicht in te voeren voor scholen waarbij zij worden verplicht om radicalisering te melden aan de bevoegde instanties, rondde het gesprek af en kon dus voorts van niemand commentaar krijgen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de reactie van de minister op het voorstel om radicaliserende jongeren naar internaten te sturen van Anke Van dermeersch” aan minister Hilde Crevits.