Plenaire vergadering 13-04-2016 – Onderwijspensioenen en loopbaanpact

14 april 2016

Het kon niet op met belangrijke en politiek pertinente vragen in deze plenaire vergadering, want na de vragen over deradicalisering en de situatie rond levensbeschouwelijke vakken ging het er, zoals ook hier verwacht, opnieuw stevig aan toe over de actualiteit rond onderwijspensioenen en het loopbaanpact. Overigens een thema waarbij het federale en het Vlaamse niveau elkaar ontmoeten en zoiets kon onderwijscommissaris Caroline Gennez van een oppositiepartij op beide bestuursniveaus niet laten liggen.
Twee belangrijke aspecten van het pensioen kwamen aan bod: het tijdselement (wanneer met pensioen kunnen gaan), maar vooral het pensioenbedrag zelf (gaat dat nu meer of minder zijn dan nu). En dat allemaal tegen de achtergrond van het Vlaamse loopbaandebat/pact, dat al niet zo’n voorspoedig verloop kent… een politiek dus niet zo’n comfortabele positie voor de onderwijsminister en bij uitbreiding, voor alle Vlaamse partijen van deze Vlaamse regering en van de federale regering.
De tweede vragensteller, uit zo’n meerderheidspartij, onderwijscommissaris Koen Daniëls gooide het over een andere boeg dan Gennez en hekelde vooral dat accurate berekeningen van pensioenbedragen op dit moment gewoon onmogelijk zijn bij gebrek aan beslissingen over allerlei concrete modaliteiten, waarover ook nog sociaal overleg moet worden georganiseerd. Daarnaast benadrukte hij de noodzaak om de pensioenen betaalbaar te houden in de toekomst.
In zo’n politiek heikele context waren de wederzijdse beschuldigingen over onrust zaaien bij leraren dan ook niet ver weg.
In haar reactie sloot minister Crevits zich in eerste instantie aan bij Koen Daniëls, wat die nog onbekende modaliteiten betrof, en nam het enig bekende element uit de persconferentie van de federale regering over, met name over de intentie om de zg. diplomabonificatie te harmoniseren. Daarnaast was ze alvast heel duidelijk over het feit dat veel langer werken voor een lager pensioen voor haar niet kon.
Een nog af te spreken gesprek met pensioenminister Bacquelaine moet duidelijkheid brengen.
Daarop verweet Caroline Gennez de federale regering lichtzinnigheid en verdacht de beide regeringen ervan om samen een pad in de korf van het Vlaamse onderwijs te zetten met deze pensioenaanpak. Terwijl vervolgens enkele leden van de meerderheid (Ann Brusseel en Jos De Meyer) de minister rustig ondersteunden, ontbond onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman haar duivels en laakte dit “zottekesspel”.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de impact van de federale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole 2016 op de pensioenen van de leraren en het lerarenloopbaanpact van Caroline Gennez en over de onderwijspensioenen van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.