Plenaire vergadering 13-04-2016 – Onderwijs en radicalisering

14 april 2016

Gelet op de actualiteit lag het voor de hand dat onderwijsminister Crevits deze week meerdere actuele vragen voorgelegd zou krijgen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Zo ook deze vraag, die overigens enkele pittige, politieke momenten opleverde.
Vragensteller Chris Janssens speelde het niet onverwacht erg hard door de volgens hem te softe aanpak van de minister te bekritiseren en prikkelde naderhand bewust ook regeringspartij N-VA met de vraag “Is de N-VA het nu eens met heel deze aanpak van moslimextremisme?”. De minister gaf hem op een bepaald moment overigens van hetzelfde laken een pak.
Vragensteller Jo De Ro daarentegen trok de kaart van de minister, maar, een beetje eigenaardig, expliciteerde in zijn vraag niet de bekende Open VLD-wens om de leerplichtleeftijd concreet te verlagen, wat nochtans in de algemene formulering van zijn vraag wel stond. Hoe dan ook, we kregen hier duidelijk 2 verschillende keuzes als bijdrage aan een oplossing van eenzelfde, ernstige probleem.
Minister Crevits herhaalde haar eerdere communicatie van deze week en verwees naar het persbericht rond het Europese kader voor burgerschap en democratische waarden. De Conferentie van Onderwijsministers van de Raad van Europa had daarover vergaderd in Brussel op 11 en 12 april.

Heel wat anderen over de grenzen van meerderheid en oppositie heen herkenden zich in het verhaal van de minister, maar die consensus eindigde, toen onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman in één beweging verwees naar levensbeschouwing in het algemeen en dito voorstellen ter zake van Groen, Open VLD en SP.a. Toen pareerde de minister dat, zoals ze dat eerder ook in de commissie Onderwijs al had gedaan.

Minister Crevits wilde in dezen niet inzetten op een verlaging van de leerplichtleeftijd, overigens een federale bevoegdheid, en zag bv. meer heil in meer samenwerking met Welzijn. Na de zomer zal ze een pakket maatregelen voorstellen om de kleuterparticipatie op school te vergroten. 

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de door de minister aangekondigde nieuwe onderwijsmaatregelen in het kader van de strijd tegen radicalisering van Chris Janssens en over een verlaging van de leerplicht in de strijd tegen radicalisering van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.