Plenaire vergadering 13-04-2016 – Bekwaamheidsbewijzen van islamleraren

14 april 2016

Vragensteller Nadia Sminate vertrok van de cijfers die zij eerder van minister Crevits had gekregen rond de kwalificaties van de leerkrachten godsdienst en dan vooral islamitische godsdienst. Maar gelijk verbond ze dat met de kwaliteitscontrole, waarover de minister voor levensbeschouwelijke vakken geen enkele bevoegdheid heeft. De kritiek van de vragensteller op dat laatste maakte deze vraag des te interessanter, maar ook des te delicater. 
Minister Crevits lichtte in haar antwoord accuraat de bestaande regelgeving toe, met inderdaad de verschillen in dezen tussen “gewone” vakken en levensbeschouwelijke vakken.
Het gesprek, waarin enerzijds de minister verwees naar diverse, weliswaar positieve initiatieven, maar anderzijds de vragensteller aan het eind in niet mis te verstane woorden haar essentiële bekommernis herhaalde, maakte duidelijk dat minister en vragensteller hier op verschillende golflengten zaten. De kwestie van bekwaamheidsbewijzen was één ding, maar de dubbele opdracht (voordracht van leraren én controle op de kwaliteit) door een orgaan van de levensbeschouwing zelf, i.c. de islam, duidelijk een ander. Nochtans was het net op dat tweede element dat vragensteller Sminate uitdrukkelijk doorging, waarbij ze overigens steun kreeg zowel van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman, die opriep om de commissie Deradicalisering vervroegd bijeen te laten komen, als van onderwijscommissaris Ann Brusseel, die zich afvroeg of deze werkwijze nog wel van deze tijd was. Vanuit CD&V (minister Crevits en Vlaams Parlementslid Ward Kennes)  kon men een ander geluid horen. Men mag in dezen finaal niet vergeten dat islam niet het enige levensbeschouwelijke vak is.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de bekwaamheidsbewijzen voor islamleerkrachten van Nadia Sminate” aan minister Hilde Crevits.