Plenaire vergadering 12-11-2015 – Audit centra voor leerlingenbegeleiding

17 november 2015

Er was diezelfde ochtend in de Commissie Onderwijs al heel wat commotie geweest over dit thema evenals over het thema van de tweede actuele onderwijsvraag, met name na de vroegtijdige communicatie hierover in bepaalde kranten. Bij de CLB-vraag draaide het vooral rond het voortijdig lekken van een wetenschappelijke studie in de pers: een studie waarover minister Crevits pas die avond zou samenzitten met de onderzoekster in kwestie. Zij sprak van een zeer zwaar incident en zou dit grondig laten onderzoeken. Interessant waren alvast zeker ook bepaalde uitspraken in de krant: N-VA wil in de toekomst het CLB niet meer onderwijsnetgebonden organiseren, voor CD&V is dat standpunt een no-go.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de conclusies uit de audit van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits en de motie van orde.