Plenaire vergadering 12-10-2016 – Blijvende toename kinderen met thuistaal niet-Nederlands

12 oktober 2016

Het aantal kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs die niet het Nederlands als thuistaal hebben, blijft stijgen, zo stelde onderwijscommissaris Vera Celis. Ze wilde van de minister horen welke specifieke beleidsintenties die had om eventueel nog in deze legislatuur de taalachterstand niet te laten groeien.
In haar antwoord overliep minister Crevits de 5 sporen waarop ze in dezen werkt: versterking van OKAN, de al bestaande hogere werkingsmiddelen en omkadering voor zulke leerlingen, het masterplan secundair onderwijs, het eindtermendossier en de inhoudelijke versterking van de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs.
In het kader van de vluchtelingencrisis verduidelijkte de minister, op bijkomende vraag van Vera Celis, en passant de kwestie van de 950 euro per bijkomende anderstalige kleuter, maar vooral sloeg Caroline Gennez (en niet voor het eerst) op de spijker van dat zinnetje uit het regeerakkoord i.v.m. de zgn. SES-middelen. Een bewering die, evenmin voor het eerst, gepareerd werd door de minister.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de blijvende toename van het aantal kinderen in het onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2012-10-2016%20%E2%80%93%20Blijvende%20toename%20kinderen%20met%20thuistaal%20niet-Nederlands) (Wilfried Van Rompaey)