Plenaire vergadering 02-12-2015 – Toelatingsexamen arts en tandarts

03 december 2015

In het recente advies over het toelatingsexamen arts en tandarts van de begeleidingscommissie die minister Crevits had opricht, is het oude idee van een vergelijkend examen opgenomen, zoals destijds huidig eredirecteur-generaal Hoger Onderwijs Jan Adé al voorstelde. Anderzijds kreeg de kritiek rond de genderbias ten nadele van meisjes van het huidige toelatingsexamen recent deze repliek van  KU Leuven-jurist Jogchum Vrielink: “Dat meisjes het in het onderwijs over het algemeen beter doen (en jongens dus slechter), is kennelijk een neutraal feit dat geen problematisering behoeft. Maar als meisjes het minder goed doen bij een toegangsexamen, is dat onmiddellijk ‘discriminatie’.” De minister is wel bereid om de piste van een vergelijkend examen verder te onderzoeken, maar kan daar nu niet voluit “ja” op antwoorden. In verband met de genderkwestie is er daarnaast nog een onderzoek in aantocht over de slaagkansen van jongens en meisjes in het hoger onderwijs in het algemeen. De minister wijst er ten slotte terecht ook nog op dat de ene vooropleiding in het secundair onderwijs beter is in dezen dan de andere.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het bijsturen van het toelatingsexamen voor de opleiding arts en tandarts van Ann Brusseel en over het voorstel om een vergelijkend examen te organiseren als toelatingsexamen voor de opleiding arts en tandarts van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.