Plenaire vergadering 02-12-2015 – Thuistaal niet-Nederlands

03 december 2015

Stijgende anderstaligheid is een realiteit in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs, die niet meer zal weggaan en waarmee men moet leren omgaan. De minister lijst een serie maatregelen en acties op die al operationeel zijn en prijst de leraren die al heel mooi werk leveren op dit vlak. Toch wordt er ook aandacht gevraagd voor verdere professionalisering, zowel voor de leraren in opleiding als voor de leraren in functie. Er is heel veel nood aan communicatie, aldus de minister, en dat wordt opgenomen met de pedagogische begeleidingsdiensten, zodat expertise kan worden gedeeld.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het toenemend aantal leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.