Plenaire vergadering 29-01-2020 – Kleuterparticipatie

30 januari 2020

Tweede actuele onderwijsvraag in de rij over een veel belangrijker thema, nu met twee vragenstellers (Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls). Er waren nieuwe cijfers over de kleuterparticipatie, wat ook een belangrijk element was en is in het hele verhaal van de modernisering secundair onderwijs, maar ik stel voor dat ik dat verhaal hier nu niet overdoe. Het Vlaamse onderwijs scoort inzake kleuterparticipatie internationaal erg goed (lees: wat ingeschreven kleuters betreft, maar met toch in allerlei gemeenten (niet alleen in Limburg) ook heel wat problemen met de daadwerkelijke aanwezigheid van die kleuters op school). Beide vragenstellers hadden dezelfde vraag: wat ging de minister daaraan doen?

Opnieuw een omstandig gesprek met de vragenstellers, de minister en interveniënten Steve Vandenberghe, Kim De Witte, Loes Vandromme, Steven Coenegrachts en Elisabeth Meuleman. Loes Vandromme was zo verstandig om te verwijzen naar het zgn. Actieplan kleuterparticipatie van de vorige onderwijsminister Hilde Crevits, waarin inderdaad àlle maatregelen die nu aangehaald werden (incl. die betrokkenheid van lokale besturen) al te lezen waren. Historische kennis en inzicht is een groot goed, zeker in een Vlaams Parlement met vele nieuwkomers. Dat een  nieuwkomer dit signaleerde, is een extra compliment waard. Dus bij deze.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de cijfers inzake kleuterparticipatie van Roosmarijn Beckers en over de kleuterparticipatie in Vlaanderen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2029-01-2020%20%E2%80%93%20Kleuterparticipatie) (Wilfried Van Rompaey).