Plenaire vergadering 28-02-2018 – Levensbeschouwelijke kentekens in onderwijs

28 februari 2018

Over het vonnis in kwestie van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Tongeren was recent al heel wat te doen in de media. Onderwijscommissaris Koen Daniëls wilde nu van minister Crevits horen of met dat vonnis de huidige regeling in dezen (nl. dat de inrichtende macht van een school zelf oordeelt over zo’n verbod van levensbeschouwelijke kentekens) nog overeind bleef. Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch noemde het vonnis naïef en wereldvreemd en wilde van de minister een duidelijke stem pro een hoofddoekenverbod in officiële scholen horen (in haar repliek sprak ze zelfs van “in alle scholen in Vlaanderen”).

Minister Crevits antwoordde uitdrukkelijk affirmatief op de (retorische) vraag van Daniëls. Ze lichtte toe dat de uitspraak van de Tongerse rechter gebaseerd was op een onvoldoende motivering van het verbod in het desbetreffende schoolreglement. Uit de repliek van Daniëls leerden we nog dat zo’n motivering niet per se om een bestaand probleem (druk uitoefenen op moslimmeisjes, indoctrinatie, …) dient te gaan, maar ook een kwestie kon zijn van proactief in te spelen op te verwachten problemen. Van dermeersch vond dan weer dat het hier specifiek om hoofddoeken ging en niet om keppeltjes of kleine kruisjes.

Vervolgens kregen we een plejade aan tussenkomsten uit de diverse fracties. Blijf op koers en laat je niet afleiden door stormen en polemieken, zo zei Ward Kennes, wat de minister later de kans gaf om de slogan van haar partij voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen te debiteren. Bart Somers verbaasde zich er vooral over dat een partij die toch altijd de westerse samenleving verdedigde nu inging tegen de scheiding der machten door een vonnis van een onafhankelijke rechter aan te vallen. Caroline Gennez benadrukte dat voor haar fractie het recht op onderwijs belangrijker was dan wat mensen op hun hoofd hadden. Elisabeth Meuleman vond dat de minister met haar houding de scholen aan hun lot overliet en verwachtte een duidelijk algemeen signaal vanuit de Vlaamse overheid, waarmee de minister niet akkoord ging. Ze zou wel nogmaals de huidige, goede regeling aan de scholen laten weten.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het onderwijs, naar aanleiding van een recente rechterlijke uitspraak van Koen Daniëls en over de reactie van de minister op het recente arrest betreffende het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs (GO!) van Anke Van dermeersch” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2028-02-2018%20%E2%80%93%20Levensbeschouwelijke%20kentekens%20in%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).