Plenaire vergadering 27-05-2020 – Corona en studenten hoger onderwijs

28 mei 2020

Eigenlijk kregen we hier deels een herhaling van een stuk van de vorige plenaire vergadering (20 mei), waarover je ook elders op deze pagina’s kunt lezen. Toen ging het namelijk over twee voorstellen van resolutie, ook over studenten hoger onderwijs. Maar nu viel er toch ook nog iets nieuws te rapen.

Vragensteller Sihame El Kaouakibi schetste de situatie in deze coronatijd van studenten hoger onderwijs en vroeg wat er concreet gedaan zou worden aan het mentale welbevinden van die studenten.

Vragensteller Brecht Warnez maakte de zaak van de studenten nog wat concreter: hij verwees naar de actie “Geef ons een stem” en het e-mailbombardement van de dag voordien; naar al eerdere diverse maatregelen voor de studenten; en naar een gezamenlijk plan van minister Weyts zelf, zijn collega-ministers Beke en Dalle, samen met de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS), rond mentaal welzijn. Om 16.00 u (dus tijdens deze plenaire vergadering) viel een persbericht van minister Weyts in onze mailbox (cf. infra). Warnez had vervolgens nieuws te melden: er was met zijn collega’s El Kaouakibi en Koen Daniëls een akkoord bereikt in de meerderheid over een voorstel van resolutie over studievoortgang, dat ingediend zou worden in de Commissie voor Onderwijs. Aan de minister nu vroeg hij in het algemeen of die in samenspraak met de studenten, universiteiten en hogescholen, actie zou ondernemen om de instellingen, docenten en studenten te ondersteunen om kwaliteitsvol en sterker onderwijs te kunnen aanbieden.

Minister Weyts wees op zijn frequente overleg met en de systematische betrokkenheid van de VVS. Hij herinnerde ook aan de eerdere hogeronderwijsmaatregelen. Hij prees het vele werk van de studentenvoorzieningen, maar ging ook nog extra een concreet project rond mentaal welzijn van de VVS financieren en ondersteunen. Er was inderdaad dat bovenvermelde persbericht, maar of dat nu over hetzelfde ging als wat vragensteller Warnez bedoelde, weet ik niet zeker. Ik dacht van niet, aangezien er in Weyts’ persbericht geen sprake was van zijn collega-ministers en het over een concreet onderzoeksproject (start: 1 juni 2020) en een conferentie ging.

Vragensteller El Kaouakibi opperde dat de minister inzake mogelijke financiële gevolgen voor studenten hen enig perspectief zou bieden in zijn communicatie. Vragensteller Warnez vroeg of de minister ook contact had met het platform “Geef ons een stem”.

Interveniënten Kim De Witte en Jeremie Vaneeckhout gingen nog volop en kritisch door op dat “Geef ons een stem”-spoor, waarbij die laatste ook gewenste maatregelen uit eerdere coronagesprekken ter sprake bracht (cf. ook een sp.a-voorstel van resolutie dat de dag nadien zou voorliggen in de Onderwijscommissie). Interveniënt Kathleen Krekels herhaalde wat er al gedaan was en nog ging komen, en vroeg de minister daarin telkens het mentale welzijn van de studenten mee te nemen. Als voorzitter van de Commissie Welzijn suggereerde interveniënt Stefaan Sintobin een beleidsoverschrijdend initiatief te nemen en het debat over het geplande voorstel van resolutie van de meerderheid te volgen in de Commissie Onderwijs. Interveniënt Hannelore Goeman ten slotte herhaalde ook nog eens een aantal van de eerdere initiatieven vanuit haar fractie en keek uit naar het verdere debat.

Tot slot herinnerde minister Weyts aan de openstelling van collectieve studieruimtes en aan de geruststellende boodschap de dag voordien over enige mildheid bij de examens. In vragensteller El Kaouakibi kwam de jongerenactiviste van weleer nog terug boven en vragensteller Warnez was tevreden dat men over de partijgrenzen heen met dit parlement wilde werken aan een sterk hoger onderwijs.

Als epiloog vermeld ik hier nog dat de door Groen gevraagde spoedbehandeling van een voorstel van resolutie om de projectoproep voor zomerscholen alsnog aan te passen (deadline van 5 juni is te strak) niet goedgekeurd werd en dat de tekst verwezen werd naar de Onderwijscommissie. Daarover later meer.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de noodkreet van studenten in het hoger onderwijs van Sihame El Kaouakibi en over de noden van de studenten in het hoger onderwijs van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2027-05-2020%20%E2%80%93%20Corona%20en%20studenten%20hoger%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).