Plenaire vergadering 24-06-2020 – Ontnederlandsing in Vlaamse Rand

24 juni 2020

Hoewel het hier om een actuele vraag ging aan minister Weyts in zijn hoedanigheid van minister van de Vlaamse Rand, graag toch een woord erover, omdat er natuurlijk wel een belangrijk verband was met Onderwijs, maar… ik kan dat redelijk kort houden. Heel recent namelijk ging het in de Commissie voor Onderwijs al omstandig over het door Klaas Slootmans hier gevraagde voorrangsbeleid (+ ook het belendende perceel van de capaciteitsproblematiek in Brussel), over de zomerscholen en andere projecten en over het ontwerp van Onderwijsdecreet XXX, met daarbij bv. aandacht voor de ook hier vermelde taalscreening van kleuters.

Ter aanvulling nog dit. Minister Weyts raadde vragensteller Slootmans aan om accuraat over de cijfers in kwestie te communiceren. Hij herhaalde de diverse elementen uit de hierboven bedoelde onderwijscommissievergaderingen. Voor het project over taalstimulerende maatregelen (naast de zomerscholen) waren er intussen 80 dossiers ingediend, waaronder 12 uit de Vlaamse Rand. En ja, de minister zou samenwerken met de Brusselse regering, maar er waren ook meer inspanningen nodig van de Franse Gemeenschap. Maar ook dat wisten we al. De interveniënten van de meerderheidsfracties, Peter Van Rompuy, Inez De Coninck en Willem-Frederik Schiltz) steunden niet onverwacht de minister. Maar vragensteller Slootmans bleef de aankondigingspolitiek van de minister laken.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de nieuwe cijfers van Kind en Gezin voor de Vlaamse Rand waaruit een snelle ontnederlandsing blijkt van Klaas Slootmans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2024-06-2020%20%E2%80%93%20Ontnederlandsing%20in%20Vlaamse%20Rand) (Wilfried Van Rompaey).