Plenaire vergadering 24-04-2019 – Rapport van Rekenhof over M-decreet

24 april 2019

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had de eer om de in principe laatste actuele vraag over onderwijs van deze legislatuur te stellen. Hij had gelijk om zijn als vraag om uitleg ingediende vraag op de valreep van deze legislatuur om te vormen tot een actuele vraag. Het ging over een belangrijk thema en dus een belangrijk rapport. Allemaal waar en dus geen enkel probleem met deze vraag. Maar… intussen weten we stilaan wel wat de standpunten en accenten van verschillende partijen in dezen zijn, wat er intussen na de totstandkoming van het M-decreet aan het eind van de vorige legislatuur allemaal bijgestuurd is en wat de partijen wel en niet willen voor de volgende legislatuur op dit vlak. Voor zover hun verkiezingsprogramma’s gekend zijn (en dat geldt voor haast alle partijen op dit moment), ook daarin staan overigens nogmaals, niet onlogisch, die standpunten. Dus, om een niet te lang (17 minuten spreektijd slechts) verhaal kort te maken, we kregen in de plenaire vergadering nogmaals diezelfde stemmen. Misschien op één punt na, dat mij wel nieuw leek, met name: de mededeling van minister Crevits dat het concept van een zorgpaspoort (cf. de conceptnota van de Vlaams Parlementsleden Katia Segers en Jan Bertels, zoals toegelicht tijdens de commissievergadering van 4 april 2019, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen) intussen aanbesteed was. Men was er dus mee aan de slag gegaan. Alleen moest nog voorzichtig omgesprongen worden met privacykwesties.

En misschien toch ook nog dit. Onderwijscommissaris Jo De Ro wees erop vanuit het rapport van het Rekenhof: met name de kwestie dat nieuw afgestudeerde leraren (ongeveer vier jaar na het M-decreet) in hun lerarenopleiding(en) blijkbaar nog niet verder gekomen waren dan “de theorie over het M-decreet”. Ik begreep zijn bekommernis wel, maar… in een opleiding van 180 resp. 60 studiepunten jonge mensen de complexe praxis van het M-decreet in de vingers doen krijgen, waarin trouwens nog een heleboel andere dingen geleerd moeten worden, het is allemaal sneller gezegd dan gedaan. Mij lijkt enige mildheid toch op zijn plaats en zeggen diezelfde politici op andere momenten ook niet zelf dat een opleiding niet eindigt bij het einde van een initiële opleiding? Zeker voor de complexiteit van zoiets als het M-decreet. Politici vanop hun parlementaire stoel onderschatten die een beetje… denk ik.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het rapport van het Rekenhof betreffende het M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2024-04-2019%20%E2%80%93%20Rapport%20van%20Rekenhof%20over%20M-decreet) (Wilfried Van Rompaey).