Plenaire vergadering 22-05-2019 – Erkenningsaanvraag van islamschool in Genk

22 mei 2019

Dat er een extra plenaire vergadering nodig was voor het Mestactieplan? Akkoord. Dat het Mestactieplan belangrijk is? Akkoord. Maar de zin van ook per se actuele vragen te willen in deze extra plenaire vergadering, terwijl politici in deze fase volop in campagnemodus waren, ontging mij. Hoewel…dankzij een interventie van Willem-Frederik Schiltz en diens  actuele vraag aan minister Lydia Peeters over de budgettaire meerjarenraming 2019-2024 voor Vlaanderen en de puntjes op de i inzake bevoegdheden die minister-president Geert Bourgeois in dat verband zette, werd het inderdaad terecht wel duidelijk dat de federale figuur van “een regering in lopende zaken” niet bestaat in Vlaanderen, dat de huidige Vlaamse regering volheid van bevoegdheid heeft en dat het huidige Vlaams Parlement niet ontbonden is. Oké, maar het bleef me raar voorkomen aan het eind van een verkiezingscampagne enkele dagen voor de volgende parlementsverkiezingen.

Voor Onderwijs was er slechts één actuele vraag…gelukkig. In haast exact 10 minuten was de zaak afgehandeld, wat weleens anders durft te zijn. Het thema ging terug op krantenartikelen van 8 mei 2019 en volgende dagen. Bovendien was de kwestie al aan bod gekomen in een actuele vraag van 21 maart 2018: toen was er geen erkenningsaanvraag voor een islamitische school, nu was er zo’n aanvraag wél. Ook najaar 2018 had deze kwestie al een aantal (politieke) gemoederen beroerd. Nu ging het concreet om de erkenningsaanvraag van het Selam College in Genk bij monde van de vzw Lectio, die gelinkt is aan de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs. Wat was minister Crevits met die aanvraag van plan, zo vroeg Chris Janssens.

Minister Crevits herhaalde wat ze op 8 mei 2019 in de media gezegd had: ze schetste de reguliere procedure die ter zake geldt (via de onderwijsinspectie) en voegde toe dat ze ook een advies aan de Staatsveiligheid gevraagd had. Noch het werk van de onderwijsinspectie noch het advies van de Staatsveiligheid was al klaar.

Vragensteller Janssens verwees nog naar een soortgelijk initiatief van federaal minister Jan Jambon najaar 2018 rond dit thema. Interveniënt Nadia Sminate zat op een soortgelijk spoor als vragensteller Janssens en interveniënt Jo De Ro verwonderde er zich dan weer over dat vragensteller Janssens nu tegen segregatie was, terwijl zijn partijgenoten op 26 april 2019 “raar” gestemd hadden in de Senaat over de artikelen uit de Grondwet die voor herziening vatbaar verklaard waren.

Vragensteller Janssens kreeg het laatste woord, maar traditiegetrouw bracht dat geen nieuws.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de erkenningsaanvraag van de islamschool die op 1 september wil starten in Genk van Chris Janssens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2022-05-2019%20%E2%80%93%20Erkenningsaanvraag%20van%20islamschool%20in%20Genk) (Wilfried Van Rompaey).