Plenaire vergadering 15-01-2020 – Verzet tegen Brusselse schoolcontracten

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019. En het had uiteraard ook al zijn neerslag in de pers gekregen. Alles draaide hierrond: via een Brusselse ordonnantie zouden Brusselse scholen extra middelen krijgen om ook na de schooluren hun infrastructuur open te stellen voor de buurt en voor verenigingen, om te proberen die infrastructuur zo goed mogelijk te laten renderen. Het ging om 10 miljoen euro. Maar er is sprake van bevoegdheidsoverschrijding en daarom trekt de Vlaamse regering naar het Grondwettelijk Hof. De drie vragenstellers, Hannelore Goeman, Stijn Bex en Kim De Witte, konden daar niet bij. Had minister Weyts overleg gepleegd met zijn Brusselse collega’s?

Opnieuw volgde een omstandig gesprek met heel wat deelnemers. Ik pik er kort enkele zaken uit. Minister Weyts beriep zich op een advies van de Raad van State en nam zware woorden in de mond (‘zo onwettelijk als de pest’, ‘institutionele Far West’). Maar hij garandeerde dat de betrokken scholen geen verlies zouden lijden. Dat was duidelijk én genoteerd. De vragenstellers hadden geen boodschap aan wat communautaire scherpslijperij genoemd werd en pleitten voor overleg i.p.v. zo’n procedureslag. Pascal Smet, als destijds minister in de Vlaamse regering, was minister Weyts op dit pad blijkbaar wel voorgegaan. Maar de vragenstellers bleven, niet onverwacht, op hun standpunt.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het verzet van de Vlaamse Regering tegen de Brusselse schoolcontracten van Hannelore Goeman, over het verzoek aan het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de Brusselse ordonnantie over de schoolcontracten van Stijn Bex en over het stopzetten van de Brusselse schoolcontracten van Kim De Witte” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2015-01-2020%20%E2%80%93%20Verzet%20tegen%20Brusselse%20schoolcontracten) (Wilfried Van Rompaey).