Plenaire vergadering 12-02-2020 – Eindtermen tweede en derde graad

12 februari 2020

Door technische problemen met de video-uitzending was het vandaag wat moeilijk werken voor de actuele onderwijsvragen, met liefst vijf vragenstellers: Jo Brouns, Jan Laeremans, Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman en Koen Daniëls. Na de vraag aan mediaminister Benjamin Dalle sprong de uitzending ineens, mét weglating van een politiek heikele vraag van Filip Dewinter en dito commotie in de zaal (N.B. Die zag ik deels wel omdat ik noodgedwongen dan maar Villa Politica opgezet had, maar dan begon Linda De Win die uitzending weer te onderbreken met interviews…moeilijk dus, heel moeilijk om de zaken goed te volgen, soit), een heel eind ver in de bespreking van de actuele onderwijsvragen, pal naar een felle tussenkomst van Gwendolyn Rutten, die gelijk pleitte voor de vermindering van het aantal uren levensbeschouwelijke vakken, waardoor er meteen meer ruimte kwam (volgens haar dus) voor andere vakken. Van Hannelore Goeman kon ik ook nog net noteren dat zij zich graag aansloot bij dat punt van Rutten, mét een verplicht vak burgerschapsvorming in de plaats. Ook dat dossier kennen we…

Maar waarover ging het allemaal? Wel, de essentie van de zaak stond in feite al de dag voordien in onze extra nieuwsbrief, met name over de open brief, ondertekend door vele directeurs van scholen voor technisch en beroepsonderwijs, waarin hun grote bezorgdheid geuit werd over de in de steigers staande eindtermen van de tweede en derde graad. Te veel aandacht daarin voor algemene vorming zou ten koste gaan van de technische en beroepsspecifieke vorming in tso- en bso-studierichtingen.

Wat kon ik ook nog noteren? Minister Weyts zou het werk van de ontwikkelcommissies in kwestie na de krokusvakantie ontvangen. Een optimaal evenwicht tussen algemene vorming en beroepsspecifieke vorming was, niet onlogisch, zijn bedoeling daarbij. Zeer juist, maar exacte wetenschap is zo’n evenwicht nu ook niet meteen. En voorts zou de zaak dan rond Pasen in het Vlaams Parlement kunnen belanden voor de verdere behandeling. Dat evenwicht kwam overigens in de slotwoorden van de vragenstellers telkens terug. Afwachten toch maar wanneer de concrete resultaten van de ontwikkelcommissies gekend zijn en of iedereen onder dat evenwicht dan hetzelfde verstaat.

Voor het overige verwijs ik voor een keer maar eens gewoon kort naar het woordelijke verslag op de website van het Vlaams Parlement.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de bezorgdheid van vele scholen voor technisch en beroepsonderwijs wat de eindtermen voor de tweede en derde graad betreft van Jo Brouns, over de open brief van directies technische scholen omtrent de kwaliteit van de beroepscomponent van Jan Laeremans, over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs van Hannelore Goeman, over ongerustheid over nieuwe eindtermen in TSO en BSO van Elisabeth Meuleman en over de ongerustheid betreffende de nieuwe eindtermen voor het technisch en beroepsonderwijs van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2012-02-2020%20%E2%80%93%20Eindtermen%20tweede%20en%20derde%20graad) (Wilfried Van Rompaey).