Plenaire vergadering 11-03-2020 – Annulatie van schooluitstappen door coronavirus

12 maart 2020

Naast de veelvuldige algemene communicatie over het coronavirus was er de voorbije dagen ook heel wat communicatie daarover in de onderwijswereld. De Vlaamse onderwijsoverheid was daarin erg actief. We kregen meldingen vanuit het tijdschrift Klasse en we hadden zelf ook meerdere nieuwsbrieven over het thema. Jean-Jacques De Gucht wees nu op het specifieke probleem van de annulatie van schooluitstappen: zowel de langere Italiëreizen als andersoortige culturele uitstappen van scholen. Door een gebrek aan een duidelijke richtlijn, zo zei De Gucht, zou een verzekeringsmaatschappij bij annulatie van zo’n Italiëreis niets terugbetalen. Hoe kon samen daarvoor een oplossing gevonden worden? De dag na deze plenaire vergadering stonden er al wel twee vragen om uitleg over hetzelfde thema geagendeerd in de Commissie voor Onderwijs, maar dat terzijde. Vragensteller De Gucht was die vragenstellers voor.

Bij het antwoord van minister Weyts en de verschillende replieken viel het woord “communicatie” een niet onaardig aantal keer. Terecht. Mijn indruk was dat dat zo ongeveer wel voldoende was. Maar sommige interveniënten waren precies nog niet voldaan op dat stuk.

Er waren wel nog twee nieuwe elementen. Ten eerste zou minister Weyts overleg plegen met de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus en met de autocarbedrijven (N.B. Zijn vorige petje van minister van Toerisme bleek hier handig.), want hij wist uit de regelgeving ter zake dat reisbureaus “bij overmacht” een gelijkwaardig equivalent moesten aanbieden of voor een vergoeding zorgen. Ten tweede drong vragensteller De Gucht aan op een dialoog met Cultuur, wat die geannuleerde kortere, culturele schooluitstappen betrof.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de annulatie van schooluitstappen door het coronavirus van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2011-03-2020%20%E2%80%93%20Annulatie%20van%20schooluitstappen%20door%20coronavirus) (Wilfried Van Rompaey)

.