Plenaire vergadering 10-06-2020 – Capaciteitsprobleem buitengewoon onderwijs

10 juni 2020

Vorige plenaire vergadering was er aandacht voor het buitengewoon onderwijs in het kader van de coronacrisis. Nu ging het, bij monde van Kathleen Krekels, over het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs na de resultaten van de aanmeldingsprocedure in Antwerpen. 50% van de leerlingen vond geen plaats in een school van hun keuze. Welke mogelijke oplossingen zag minister Weyts?

Hij antwoordde dat nu (alle scholen namen deel aan het aanmeldingssysteem in Antwerpen) voor het eerst de situatie ter zake expliciet gemaakt werd. Hij zou de dag nadien al overleg plegen met de lokale actoren om duidelijkheid te krijgen over diverse zaken: wat met dubbeltellingen, diverse resultaten voor verschillende types buitengewoon onderwijs (buo), wat met de evolutie van de capaciteit, wat met de verhouding rand en stad? Vervolgens somde hij, incl. de financiële middelen,  enkele intussen gekende geplande maatregelen op, ook inzake extra ondersteuning in het gewoon onderwijs.

Vragensteller Krekels vroeg nog naar de prognoses van de minister inzake buitengewoon onderwijs. Interveniënt Imade Annouri wilde weten of de minister al een totaalzicht had op heel Vlaanderen en of de vermelde stappen voldoende zouden zijn. Interveniënt Kristof Slagmulder moest zich van voorzitter Liesbeth Homans in zijn wat langere voorbereidingstekst haasten om een vraag te stellen: welke garantie was er voor een regionale verdeling van de middelen? Interveniënt Maurits Vande Reyde herhaalde de vraag van Annouri en vroeg naar een structurele oplossing voor het leerlingenvervoer in dit verband. Interveniënt Hannes Anaf was blij met het antwoord van de minister, maar wilde een aparte subsidielijn voor het buitengewoon onderwijs. En op de valreep wilde ook interveniënt Brecht Warnez de blinde vlekken in het hele huidige aanbod objectiveren en vroeg of er al duidelijkheid was over nieuwe programmatie voor volgend schooljaar.

Minister Weyts kon melden dat voor het totaalplaatje zijn administratie de lokale overlegplatformen (LOP’s) aan het bevragen was. Er was inderdaad opnieuw een stijgende trend voor het buitengewoon onderwijs. En uiteraard koppelde hij deze capaciteitskwestie aan zijn gekende beleidsintenties: een nieuw Begeleidingsdecreet i.p.v. het M-decreet, een nieuw Inschrijvingsdecreet met een aparte regeling voor het buo en het stimuleren van de vraag van onderuit inzake capaciteitsdossiers via de lokale besturen.

Vragensteller Krekels ten slotte had alle vertrouwen in de minister en hoopte dat gewoon en buitengewoon onderwijs in evenwicht naast elkaar konden blijven bestaan in de toekomst.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs van Kathleen Krekels” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2010-06-2020%20%E2%80%93%20Capaciteitsprobleem%20buitengewoon%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).