Plenaire vergadering 09-10-2019 – Islamonderricht

10 oktober 2019

Nieuwkomer Sam Van Rooy (Vlaams Belang) was de tweede in de rij voor de actuele vragen over onderwijs: ook met een corebusiness van zijn fractie én ook een thema dat al vaak aan bod gekomen was in het Vlaams Parlement. In zijn eerste zin al sprak hij van “de Marrakeshpartijen Open Vld en CD&V”, waarmee de toon al meteen gezet was. Maar met zijn vraag wilde hij ook de minister en zijn partij prikkelen. Hij schetste namelijk de toename in het aantal leerlingen dat islamonderwijs volgt en dacht dat ook de kiezers van de partij van minister Weyts wel heel graag zouden willen weten wat de minister van die evolutie vond. Hij verbond die toename ook gelijk met steeds meer islamisering.

Uiteraard legde minister Weyts de grondwettelijke situatie ter zake uit. Toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits had hem dat vorige legislatuur bij herhaling voorgedaan, ook bij vragen van partijgenoten van de huidige onderwijsminister overigens. Minister Weyts  verwees ook naar relevante maatregelen van vorige legislatuur en naar nieuwe maatregelen van het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord.

Vragensteller Van Rooy bleek de Koran goed te kennen en stelde de minister een bijkomende vraag: hoe ging de minister ervoor zorgen dat het door Van Rooy geciteerde soort “expliciete” verzen en passages niet zou worden gedoceerd in die islamlessen?

Interveniënt Hannelore Goeman (sp.a) herhaalde perfect wat haar partijgenote Caroline Gennez steevast zei over een levensbeschouwelijk vak op school vorige legislatuur, maar ze verwees ook naar een nieuwe maatregel in het  nieuwe Vlaamse Regeerakkoord (p.22). Minister Weyts’ partijgenote Nadia Sminate verwees ook naar het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord, maar dan wel naar de kwestie van de bekwaamheidsbewijzen van de leraren in dezen én vroeg of de minister van plan was om erop toe te zien dat die islamlessen altijd in correct Nederlands zouden worden gegeven. Interveniënt Loes Vandromme (CD&V)  wees op de door de vorige onderwijsminister consequent aangehouden lijn ter zake en dacht dat er nood was aan extra inzet van de inspectie op levensbeschouwelijke vakken bij blijvende groei. Interveniënt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) ten slotte greep ook nog zijn kans om zijn liberale standpunt te verwoorden: levensbeschouwing hoort niet thuis op school.

Minister Weyts herhaalde dat net om de kwaliteit en het respect voor grond- en mensenrechten te kunnen garanderen, we nood hadden aan meer inspectie en controle en haalde meteen nog enkele andere maatregelen uit het nieuwe Regeerakkoord aan.

Vragensteller Van Rooy geloofde niet dat meer inspectie de door hem geciteerde Koranverzen in lessen islamgodsdienst op school konden verhinderen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag  van Sam Van Rooy over islamonderricht in Vlaamse scholen” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2009-10-2019%20%E2%80%93%20Islamonderricht) (Wilfried Van Rompaey).