Plenaire vergadering 07-11-2018 – Hoogbegaafde leerlingen

08 november 2018

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels ging voort op een recent rapport over hoogbegaafde leerlingen en wilde weten hoe minister Crevits dit thema mee zou opnemen in haar beleid. Eerder had vragensteller Krekels met haar NV-A-collega’s al een conceptnota ter zake ingediend in het Vlaams Parlement. In tegenstelling tot de beperkte mogelijkheden van het parlementaire instrument “actuele vraag” zou bij de behandeling van die conceptnota in de Commissie voor Onderwijs (N.B. er werd op aangedrongen om die nota zo snel mogelijk te agenderen) de bespreking van dit thema inderdaad pas goed kunnen gebeuren. In het verleden kwam het thema trouwens al meerdere keren aan bod. Nu was het er al een tijdje stil rond…tot nu dus, maar zo gaat dat met (politieke) thema’s…

Minister Crevits zag in het verontrustende rapport ook wel wat positieve zaken en erkende dat het zorgbeleid in scholen tot nog toe vooral focuste op zwakkere leerlingen, op leerachterstand. In een aantal al genomen maatregelen (N.B. inderdaad ook bij deze vraag moest de minister de vragensteller er vooral aan herinneren dat er al wel wat (gekende) relevante maatregelen ter zake genomen waren) zag de minister geschikte hefbomen, óók voor hoogbegaafde leerlingen en de problemen waarmee die (soms) kampen: decreet leerlingenbegeleiding, (toekomstig) decreet eindtermen en de hervorming van het secundair onderwijs (met daarbij ook de V van “verdiepen” van onderwijsinhouden).

In haar repliek opperde vragensteller Krekels onder andere (toch opvallend) om hoogbegaafdheid ook op te nemen bij “leerlingenkenmerken” (lees: in de financiering/subsidiëring).

Interveniënt Franc Bogovic herhaalde eigenlijk gewoon de initiële vraag van Kathleen Krekels. Interveniënt Elisabeth Meuleman hekelde het arbitraire karakter van de op zich goede acties van individuele scholen/leraren en wilde dat er een signaal kwam vanuit de overheid. Interveniënt Kathleen Helsen prees de al genomen maatregelen, die voor àlle leerlingen golden en ze vulde nog aan met te wijzen op de zgn. flexibele leertrajecten en de dispenserende maatregelen in het kader van het M-decreet.

Minister Crevits had er moeite mee om dit thema onder te brengen bij de (reguliere) SES-kenmerken. Zij overwoog wel om budget te voorzien om ook expertise over hoogbegaafdheid binnen te brengen in de zgn. ondersteuningsnetwerken. En Klascement kon een geschikt forum zijn voor materialen en goede praktijken rond dit thema.

Vragensteller Krekels besloot met een verwijzing naar leerpsychologische kenmerken (in plaats van SES-kenmerken), waar hoogbegaafdheid een plaats zou kunnen krijgen volgens haar en ze keek vooral uit naar de bespreking van haar conceptnota later in de Onderwijscommissie. Wordt dus vervolgd.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het beleid voor hoogbegaafde leerlingen van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2007-11-2018%20%E2%80%93%20Hoogbegaafde%20leerlingen) (Wilfried Van Rompaey)