Plenaire vergadering 06-11-2019 – Actualiteitsdebat taaltest voor kleuters

07 november 2019

Door de hoeveelheid tijd die aan dit thema besteed was de voorgaande dagen in de media was het niet denkbeeldig dat erover heel wat actuele vragen gesteld zouden worden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Indien ze voldoende in aantal zijn, worden ze dan traditioneel gebundeld in een heus actualiteitsdebat. En zo geschiedde. Haast 2,5 uur lang.

Een belangrijke kwestie, inderdaad, en zeker ook niet nieuw. Ik volgde het debat live, tenminste live via mijn computer op kantoor en naarmate het vorderde, met ellenlange herhalingen, kreeg ik hoe langer hoe meer dit gevoel: ging het debat nu over een taaltest voor kleuters, zoals die in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord stond of over de precieze woorden die minister Weyts over die test en aanverwante in de media gebruikt had? En pedagogen Loes Vandromme en Koen Daniëls mochten dan nog zozeer gelijk hebben inzake herhaling als een belangrijk pedagogisch principe, soms is het toch te veel. Zonder hier per se alles nog eens te willen herhalen, gewoon nog enkele persoonlijke indrukken.

De controverse over de betekenis van wetenschappelijk onderzoek over dit thema. We hebben het daarover op deze pagina’s de voorbije jaren al vaker gehad: zeker bij wat moeilijker onderzoekbare fenomenen wijzen onderzoeksresultaten wel vaker in verschillende richtingen, tja… voorzichtigheid en bescheidenheid lijken mij dan wijze adviseurs voor iedereen.

Bij de oppositiefracties bespeurde men politieke onenigheid in de meerderheid, of toch ten minste andere accenten, tja… Het debat leerde mij op dat stuk vooral, -- en dat kon men al weten na degelijke lectuur van het Vlaamse Regeerakkoord --, dat de plannen in dezen wel globaal duidelijk zijn, maar dat , -- en minister Weyts erkende dat ook --, de precieze concretisering en uitvoering van al die plannen nog moet worden ingevuld. Dat lijkt mij niet zo ongewoon, want was zulks in het verleden, met ook andere partijen, dan anders? Misschien zal later zelfs blijken dat bepaalde ideeën toch niet zo makkelijk operationaliseerbaar zijn en bijgevolg verlaten worden. Maar alweer, was dat in het verleden anders? Het is uiteraard goed dat wetenschappelijk onderzoek gebruikt wordt voor beleid, maar doen alsof met zulke kennis A noodzakelijkerwijs leidt tot B is vaak even naïef als beleid voeren puur vanuit de buik.

Van andere partijen gesproken. Voormalige onderwijsministers Frank Vandenbroucke en Pascal Smet hadden inderdaad in dit hele taalverhaal de weg toch al op een analoge manier geplaveid. Ik hoorde in het debat bij meerdere sprekers trouwens ook regelmatig wel heel wat nuance en dan waren ineens de verschillen tussen de partijen misschien al heel wat kleiner dan men het op het eerste gezicht deed voorkomen. Naast de bewuste taaltest voor kleuters (en de taalbadklas in diverse vormen) kwamen bovendien nog andere relevante factoren aan bod in sommige tussenkomsten: voorschoolse opvang (crèches), goede leraren, samenstelling van een schoolpopulatie, … dus ja, het thema van het debat was een element in een veel ruimer verhaal. Complex, inderdaad.

Minister Weyts legde ten slotte ook heel wat nadruk op de financiële middelen die geïnvesteerd zouden worden, maar ook in dat opzicht misschien het best met de twee voeten op de grond blijven gezien de besparingen die óók al aangekondigd zijn.

Conclusie: over communiceren door politici (en trouwens ook niet-politici) in de media hadden we het op deze pagina’s ook al weleens in het verleden, en toegegeven, politiek en media, een tweespan waarvan de twee ‘paarden’ met elkaar (wederzijds dus) verbonden zijn, maar zou het toch niet nuttig zijn dat politici wat minder spreken in de media en wat meer in het Parlement? Wat minder meer, weet je nog?

Lees het verslag van het “Actualiteitsdebat over een taaltest voor kleuters” en bekijk daar ook de video.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2006-11-2019%20%E2%80%93%20Actualiteitsdebat%20taaltest%20voor%20kleuters) (Wilfried Van Rompaey).