Plenaire vergadering 06-05-2020 – Draaiboeken voor de heropstart van de lessen

07 mei 2020

Deze actuele vraag van Koen Daniëls was de eerste in een reeks van drie actuele vragen, die in totaal goed een uur gesprek opleverden. Verdere monitoring en opvolging van een belangrijk dossier zijn uiteraard belangrijk, maar het waren toch heel veel woorden (met heel veel herhaling) om slechts een handvol nieuwe informatie te horen. En dat “nieuwe” is dan nog nogal sterk uitgedrukt voor wie deze zaken een beetje volgt. Maar toegegeven, op dit moment andere actuele onderwijsvragen stellen dan over “corona” zou nogal moeilijk zijn, want waarover zouden die nu kunnen gaan? Dus ja, ik heb heel veel begrip in eerste instantie voor minister Weyts, die mij leek te getuigen van zin voor realisme én van daadkracht in heel moeilijke omstandigheden. Ook nu weer in deze plenaire vergadering.

Maar ik had ook veel begrip voor de Vlaams Parlementsleden die na alle voorgaande vragen en gedachtewisselingen (de lezer herinnert zich dat dit proces al bezig is sinds de plenaire vergadering van 11 maart, toen Jean-Jacques De Gucht de eer had om (als enige) een eerste actuele vraag over onderwijs i.v.m. de coronacrisis te stellen…) ook nu weer enkele coronavragen stelden. Ik zou ook geen valabel alternatief voor hen kunnen verzinnen op dit moment.

Toch was ik blij dat er in deze vergadering, -- en inderdaad, ook nog eens op het coronaterrein --, nog wat anders voorlag, namelijk, twee voorstellen van (nood)decreet. Het eerste was al geagendeerd en was een voorstel van bijzonder decreet. Het tweede werd pas aan het begin van de vergadering zelf voorgesteld voor spoedbehandeling). Voor het hoger onderwijs was al een en ander inzake corona geregeld in een eerdere plenaire vergadering. Nu was het vooral de beurt aan het basis- en secundair onderwijs, maar mét toch ook nog enkele zaken van het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Maar daarover een kort woord toelichting elders op deze pagina’s.

Staande de vergadering diende de sp.a-fractie dan ook nog eens twee voorstellen van resolutie in voor spoedbehandeling, ook in verband met corona. De spoedbehandeling daarvan werd in de vooravond weggestemd en daarmee werden die twee voorstellen verwezen naar de betrokken parlementaire commissies (N.B. Voor het resolutievoorstel over hoger onderwijs werd dat logischerwijs de Commissie voor Onderwijs).

De actuele vraag van Koen Daniëls dan. We wisten al van de voorbije weken dat er een draaiboek was voor de heropstart (met een veiligheids/preventie- en een pedagogisch deel) en hoe dat tot stand gekomen was. En we wisten ook dat er zaken daarin ontbraken: bv. deeltijds kunstonderwijs (dko), volwassenenonderwijs (vwo), buitengewoon onderwijs (buo), … Daarover ging nu net Daniëls’ vraag: waren er intussen aparte draaiboeken klaar voor die onderwijscontexten?

Eigenlijk kenden wij het antwoord al op maandag 4 mei 2020 om 20.37 u, toen wij onze coronanieuwsbrief (nummer zoveel) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in onze mailbox kregen… En dus ja, minister Weyts antwoordde navenant: voor buo was het draaiboek klaar (ook voor de internaten en de praktijkvakken), voor dko en vwo wees hij op de (om goede redenen) terughoudendheid daarover van de virologen. Die laatsten blijven een doorslaggevende rol spelen, maar daarover had ik het al eerder… Kortom, een eenvoudige vraag kreeg een eenvoudig en helder antwoord.

Maar…niet onverwacht (en ook daarvoor enig begrip) volgden nadien, naast de repliek van vragensteller Daniëls (met bijkomende vragen die eigenlijk ook al wel in het draaiboek beantwoord werden) nog vijf interventies: van Willem-Frederik Schiltz, Hannelore Goeman, Loes Vandromme, Elisabeth Meuleman en Jan Laeremans. Mijn begrip sloeg op het feit dat de interveniënten weliswaar stuk voor stuk problemen en vragen uit het concrete werkveld voorlegden, zij het dat het ene probleem al wat groter was dan het andere. Maar al die soorten vragen bewijzen voor mij één ding: zoals ook al eerder aan bod kwam in de debatten, kun je al die kwesties niet tot in alle details regelen vanuit de overheid en zal de zaak, ten minste gedeeltelijk, overgelaten moeten worden aan de creativiteit van de onderwijsmensen in het veld. En als dan bepaalde zaken niet lukken of kunnen, het zij zo. Ik heb vaak de indruk dat heel wat vragen, zoals ook nu weer in dit gesprek, als onderliggende premisse hebben dat de overheid dat allemaal heel eenduidig en helder moet regelen, en wel voor alle mogelijke aspecten van het probleem. Ik vrees dat dat een illusie is. Veel belangrijker dan die kleine en grote vragen lijken mij de enorme daadkracht van het héle onderwijsveld, de onderwijsminister incluis, waarbij trouwens ook voor bepaalde aspecten buiten het onderwijs gekeken moet worden, zoals ook nog bleek uit het verdere vervolg van deze plenaire vergadering.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de draaiboeken voor de heropstart van de lessen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2006-05-2020%20%E2%80%93%20Draaiboeken%20voor%20de%20heropstart%20van%20de%20lessen) (Wilfried Van Rompaey).