Plenaire vergadering 06-02-2019 – Politieke beïnvloeding van leerlingen in het maatschappelijke klimaatdebat

07 februari 2019

Deze actuele vraag kwam niet onverwacht. Vlaams Parlementslid Chris Janssen hekelde zowel de praktijk om 6-jarigen in Leuven de straat op te sturen in het kader van het actuele klimaatdebat, inclusief de houding daarbij van de Leuvense sp.a-burgemeester, als de brief die CD&V naar scholen gestuurd had met het voorstel om haar parlementsleden in de scholen toe te laten om de klimaatproblematiek toe te lichten. Hij stelde eigenlijk geen vraag, maar wilde dat minister Crevits de CD&V-brief veroordeelde en dat ze garandeerde dat er in het onderwijs neutraliteit zou komen en geen politieke propaganda.

In het gesprek, nadat de minister naar de regelgeving verwezen had (cf. Commissie Zorgvuldig bestuur), tekende zich een coalitie af tussen vragensteller Janssens, Elisabeth Meuleman, Koen Daniëls, Jo De Ro en Caroline Gennez. Robrecht Bothuyne (CD&V) trachtte nog wel wat weerwerk te bieden door zijn vertrouwen in scholen uit te spreken, maar helaas... Minister Crevits legde wijselijk het accent op het belang van politieke (tegensprekelijke) debatten op school en als reactie op het briefinitiatief van haar eigen partij zou ze nu zelf een brief sturen naar alle scholen met nogmaals de duidelijke informatie wat er in dezen kan en wat niet kan.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over politieke beïnvloeding van leerlingen naar aanleiding van het maatschappelijke klimaatdebat van Chris Janssens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2006-02-2019%20%E2%80%93%20Politieke%20be%C3%AFnvloeding%20van%20leerlingen%20in%20het%20maatschappelijke%20klimaatdebat) (Wilfried Van Rompaey).