Plenaire vergadering 04-03-2020 – Studiekeuze van tweede naar derde graad

05 maart 2020

Koen Daniëls stelde een actuele vraag naar aanleiding van een recent SONO-onderzoeksrapport waarvan ook in de kranten verslag gedaan was. Het ging over de studiekeuze van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs en welke factoren daarbij een impact hadden. Zowel de verwachtingen van leraren als van ouders kwamen aan bod. Hoe ging minister Weyts ervoor zorgen dat leerlingen juiste studiekeuzes zouden maken?

De minister legde de nadruk op duidelijkheid (verschillende onderwijsvormen, curricula, één tabel met studierichtingen) en vrijheid (kiezen op basis van eigen talenten en ambities). Alsook op zijn plan van uniforme, brede proeven. Ook daarover hadden we het hier al bij herhaling.

Sommige interveniënten hadden het rapport al gelezen, anderen nog niet, maar niet onverwacht bleek ook wel dat de betrokkenen de zaken wel enigszins anders lazen, zeg maar, andere accenten legden. Er waren inderdaad die onbewuste verwachtingen van leraren, waarbij de SES van een leerling die een studieadvies krijgt, een zekere impact op dat studieadvies vertoont. Maar dan blijkbaar toch geen allesbepalende impact. Sommige andere interveniënten leggen dat accent nét wél. In heel de geschiedenis van de hervorming/modernisering van het secundair onderwijs hebben we dat al zo vaak gehoord. Van de week overigens ook nog eens persoonlijk, toen ik de persconferentie bijwoonde van de “Oproep voor een Democratische School” in het Brusselse Kaaitheater, overigens een heel boeiend event. Nico Hirtt presenteerde daar zijn geactualiseerde (want gebaseerd op PISA 2018), statistische analyse van de oorzaken van de schoolse ongelijkheid in Vlaanderen en in de federatie Wallonie-Bruxelles. Er valt daar heel wat over te zeggen, maar dat zou buiten het bestek van dit korte commentaar vallen.

Laat me het kort hierop houden: het doel moest zijn dat àlle leerlingen uitgedaagd zouden worden en iedereen naar een hoger niveau zou gaan. Het blijft een levensbelangrijke, maar gelijk ook levensgrote uitdaging voor het onderwijs, maar niet alleen voor het onderwijs. Dat laatste wordt nogal eens vergeten, vind ik.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het maken van de juiste studiekeuze bij de overgang van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2004-03-2020%20%E2%80%93%20Studiekeuze%20van%20tweede%20naar%20derde%20graad) (Wilfried Van Rompaey).