Plenaire vergadering 04-03-2020 – Steden/gemeenten en lerarentekort

05 maart 2020

De eerste actuele onderwijsvraag in deze plenaire vergadering kwam van Elisabeth Meuleman. Zij ontleende die aan het voornemen van de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere (voor abonnees) om pilootprojecten op te zetten om een antwoord te bieden op het lerarentekort. Vragensteller Meuleman verwees ook naar nog een ander voorbeeld: Sven Gatz trok in Brussel 100.000 euro uit voor Teach for Belgium. Zoals zeker de lezers van deze parlementaire rubriek weten, lopen er nu in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement hoorzittingen net daarover. Maar inderdaad alle mogelijke middelen moeten aangewend worden, want het gaat over een belangrijk en complex probleem. Ging minister Weyts zorgen voor dat regelluwe kader dat nodig was en gevraagd werd zoals voor de Gentse experimenten in kwestie?

Het antwoord van de minister was zonder meer positief. Meer nog: dat regelluwe kader bestond al dankzij het proeftuinendecreet van 2005 (ten tijde van toenmalig onderwijsminister Frank Vandenbroucke).

Voor het overige kregen we vooral een herhaling, zowel aan de kant van de oppositie als aan de kant van de meerderheid, van de bekommernissen, kritieken, statements en maatregelen, zoals we die al bij herhaling de afgelopen maanden konden optekenen. Vragensteller Meuleman polste nog naar de stand van zaken in het zgn. Lerarenloopbaandebat/pact, maar daarover zei minister Weyts niets. Alleen dat enkele deelmaatregelen die opgenomen waren in het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXX over enige tijd (N.B. De onderhandelingen daarover zijn afgelopen. Dus de volgende stap is nu de tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse regering met het oog op de adviesvraag aan de Raad van State.) naar het Vlaams Parlement zouden komen.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de ondersteuning van steden en gemeenten die initiatieven nemen om het lerarentekort aan te pakken van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2004-03-2020%20%E2%80%93%20Steden%2Fgemeenten%20en%20lerarentekort) (Wilfried Van Rompaey).