Plenaire vergadering 03-06-2020 – Heropening buitengewoon onderwijs

03 juni 2020

In de plenaire vergadering van 20 mei was er al aandacht geweest voor de heropening van scholen en de “meest kwetsbare kinderen”, maar nu ging het om de nog meer kwetsbare kinderen dan die meest kwetsbare van toen. Er was inderdaad recent heel wat te doen in de media rond de situatie van de kinderen en leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Er was bijvoorbeeld de open brief aan minister Weyts van onze eigen adviesraad buitengewoon onderwijs namens alle directies van de katholieke scholen van het buitengewoon onderwijs. Er was ook de vrije tribune van Linus Vanlaere in De Standaard (voor abonnees). Enz. enz.

Vragensteller Elisabeth Meuleman citeerde bescheiden cijfers uit een bevraging van de organisatie “Onafhankelijk leven”over de heropening van scholen buitengewoon onderwijs en verwees naar het Franstalige “Je craque” alsook naar de bovenvermelde vrije tribune. Ze kende de heikele kwestie in dit verband van het busvervoer. Ze verwoordde daarmee eigenlijk de stelling van een gebrek aan aandacht voor deze kinderen en hun ouders bij de minister. Zou hij ervoor zorgen dat het buitengewoon onderwijs in alle veiligheid maar met de nodige ondersteuning kon openen? En zo niet, zou hij in ondersteuning aan huis voorzien?

Minister Weyts bracht heel consequent (en terecht, dacht ik) zijn lijn van “veilig en doenbaar” opnieuw in herinnering. Die gold ook hier, en wel mét grotere moeilijkheden, maar ook met grotere autonomie voor de betrokken scholen. Bovendien stelde hij wél van in het begin aandacht gehad te hebben voor het buitengewoon onderwijs. Misschien had hij dat niet expliciet genoeg in zijn communicatie benadrukt, maar ik kan bijvoorbeeld zelf ervan getuigen dat minister Weyts inderdaad al in de plenaire vergadering van 6 mei zei dat toen het specifieke draaiboek (eigenlijk een specifieke passage voor het buitengewoon onderwijs in het algemene draaiboek voor basis- en secundair onderwijs) voor het buitengewoon onderwijs aan de GEES bezorgd was. De dag nadien, in de onderwijscommissievergadering van 7 mei, kon hij aankondigen dat later die dag in Schooldirect over de zaak gecommuniceerd zou worden. En zo geschiedde. De belronde naar de scholen door de onderwijsinspectie ging voor het buitengewoon onderwijs naar àlle scholen. Ook dat had de minister al eerder gezegd evenals wat de eigen aanpak daar zou zijn. Inzake cijfers over de heropening van scholen buitengewoon onderwijs erkende hij de lage cijfers voor OV1 en OV2 in het buso, maar hij vervolledigde het beeld ook met veel betere cijfers voor OV3 en OV4 in het buso en voor het buitengewoon basisonderwijs. Hij rondde zijn antwoord af met het problematische punt van het busvervoer: door de veiligheidsmaatregelen werd daar voorlopig maar 25% van de buscapaciteit gebruikt, maar er wordt nu geprobeerd om onder bepaalde voorwaarden een 50%-capaciteit mogelijk te maken.

Vragensteller Meuleman bevestigde opnieuw het problematische karakter van de hele situatie en zag het probleem zich ook doorzetten in de zomervakantie. Dat gold zo’n beetje ook voor de talrijke interventies die volgden van leden van àlle fracties, incl. hier en daar wel nog een eigen accent of bijkomende bron: Jo Brouns, Jan Laeremans, Arnout Coel, Hannelore Goeman, Maurits Vande Reyde en Jos D’Haese. Soms iets meer begrip voor de minister, maar vaker duidelijk minder. En een vraag naar een plan van aanpak met het oog op volgend schooljaar. Soms leek het mij wel dat sommige vragenstellers niet goed geluisterd hadden naar de minister, maar dat terzijde.

Niet onverwacht herhaalden de minister én vragensteller Meuleman in hun respectieve slotinterventies grotendeels wat ze al eerder gezegd hadden.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de heropening van het buitengewoon onderwijs van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Omdat het om een actuele vraag weliswaar aan minister Wouter Beke ging, voeg ik die ten slotte hier toch ook graag toe, omdat ze inhoudelijk heel wat te maken had met de onderwijsvraag van Elisabeth Meuleman. De teneur van het antwoord van minister Beke lag trouwens ook in de lijn die minister Weyts (zoals voorheen ook) volgde. Er was daarbij ook sprake van opvang in de zomer via jeugdkampen en daarmee ging het eigenlijk zelfs over de afstemming tussen drie ministers: Wouter Beke, Ben Weyts en Benjamin Dalle.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de werking van multifunctionele centra (MFC) in tijden van corona van Tine van der Vloet” aan minister Wouter Beke.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2003-06-2020%20%E2%80%93%20Heropening%20buitengewoon%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).