Pilootproject pre-waarborgregeling ‘samen sterker op de klasvloer’ + Schoolbezoek BuO Klimop Diksmuide – 22 april

22 april 2016

In het kader van het M-decreet kunnen de vrijgekomen lestijden en uren uit het buitengewoon basisonderwijs ingezet worden voor ondersteuning in het gewoon basisonderwijs. In dit project biedt het personeel uit het buitengewoon onderwijs via co-teaching ondersteuning in het gewoon basisonderwijs ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (in bijzonder het profiel van type 1, 2, 3 en basisaanbod) op het vlak van groeps- en klasmanagement en differentiatie. Prof. dr. Lieven Boeve maakt kennis met verschillende teams en bezoekt enkele klassen om co-teaching en de inzet van expertise BuO in de klaspraktijk te leren kennen.
In de namiddag maakt hij kennis met de dagelijkse werking van BuO Klimop, de leerlingen en leerkrachten en krijgt hij toelichting bij de werking BuO: positieve punten, knelpunten en uitdagingen.
De bezoeken vinden plaats in de Vrije Basisschool, Iepersesteenweg 8 te Woumen en BuO Klimop, Pluimstraat 22 te Diksmuide.