Pierre Breyne - nieuwe onderwijsvicaris in het bisdom Brugge

02 september 2015

Mgr. Jozef De Kesel heeft Pierre Breyne (67), deken van het decanaat Brugge-Oost en moderator van de federatie Assebroek, benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs in het bisdom Brugge. Hij volgt Filip Debruyne op.

Nadat Pierre Breyne op 16 juli 1972 in Ieper tot priester gewijd werd, begon hij meteen aan een carrière in het onderwijs: eerst studiemeester en godsdienstleraar aan het VTI Assebroek en daarna onderdirecteur van het VTI (de huidige Vrije School Haverlo) in Assebroek, vervolgens vakbegeleider catechese in het vrij buitengewoon secundair onderwijs  en pedagogisch coördinator van het vrij buitengewoon onderwijs van het bisdom Brugge.

Gedurende een kwarteeuw (1988-2013) leidde Pierre Breyne als gedelegeerd bestuurder het Dienstencentrum GID(t)s, waartoe ook  het Medisch Pedagogisch Instituut Dominiek Savio behoort.

Dienstencentrum GID(t)S is een organisatie die extra kansen creëert voor personen met beperking door het gezamenlijk aanbieden van zorg, onderwijs en werk. Pierre Breyne was ook ondervoorzitter van de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen. Tevens was hij lid van het bureau en de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Hij was provinciaal mentor spiritualiteit VKW (2005-2013) en van 2010 tot 2015 ook nationaal mentor spiritualiteit van het VKW (het inspirerend platform voor ondernemers en managers).

Sinds 2013 was Pierre Breyne deken van het decanaat Brugge-Oost en moderator van de federatie Assebroek. Hij is ook lid van het Forum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, lid van de priesterraad van het bisdom Brugge en lid van de economische raad van het bisdom Brugge. 

Onderwijsvicaris Pierre Breyne wordt ook lid van de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“In deze functie als onderwijsvicaris hoop ik een bijdrage te kunnen leveren opdat de belangrijke beleidsopties die momenteel in Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in het bisdom Brugge genomen worden, een goede samenhang vinden in het onderwijsbeleid van het bisdom Brugge”, zegt Pierre Breyne.