Personeelsleden die tot de risicogroep behoren

07 mei 2020

Hoewel we al meermaals hebben aangedrongen op de omschrijving van de ‘risicogroep’, hebben de experten van de GEES de definitie nog steeds niet vastgelegd. Zodra we weten welke personeelsleden tot de risicogroep behoren, communiceren we erover.

We kunnen wel al meegeven dat personeelsleden die tot de risicogroep behoren, zich kunnen beroepen op de code D046 (heirkracht) en thuis kunnen werken. Ze melden dat aan de werkgever. De werkgever kan daarbij een attest van een arts ter bevestiging vragen. Het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dat anders beoordeelt (code D046).