Persbericht 'Katholieke schoolbesturen willen het volwassenenonderwijs in eigen handen houden' (2005-07-08)