Persbericht: Katholiek onderwijs kent hoogste leerlingenaantal in 20 jaar

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bij het begin van het schooljaar 2015-2016 opnieuw een spoedtelling georganiseerd. Begin september 2015 werden in het voltijds vrij katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 735 328 leerlingen ingeschreven, het hoogste cijfer van de afgelopen twintig jaar. In vergelijking met het vorige schooljaar zijn dat 2 527 leerlingen meer, ofwel een stijging met 0,34 %. 

Lees meer