Pedagogische studiedag Leiepoort Deinze – 29 januari

29 januari 2016

In zijn uiteenzetting ter gelegenheid van de pedagogische studiedag zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de toekomst van het katholiek onderwijs en over de voorstellen ter tafel om jonge mensen te blijven warm maken voor een loopbaan in het onderwijs.
Deze pedagogische studiedag vindt plaats in de Guido Gezellelaan 105 te 9800 Deinze.