Overzitten in het eerste leerjaar A of B vanaf het schooljaar 2021-2022

17 november 2020

Dit schooljaar kon een leerling het eerste leerjaar A of B overzitten wanneer hij er op 30 juni 2020 een oriënteringsattest A behaald had dat de toegang tot een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of B uitsluit. Dat kon op basis van een gunstig (bindend) advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van het CLB.

Wij merkten (MLER_150, punt 3.3) op dat de ene bron (Besluit van de Vlaamse Regering) deze mogelijkheid beperkte tot het schooljaar 2020-2021; de andere bron (omzendbrief) sprak over een invoering vanaf het schooljaar 2020-2021. Omdat dit relevant is voor de deliberaties in het eerste leerjaar op 30 juni 2021, hoopten wij snel duidelijkheid te krijgen.

Intussen is de omzendbrief aangepast aan het Besluit van de Vlaamse Regering. Dit betekent dat leerlingen die op 30 juni 2021 in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B een oriënteringsattest A met uitsluiting voor een of meer basisopties/pakketten zullen behalen, datzelfde leerjaar vanaf het schooljaar 2021-2022 niet meer kunnen overzitten en moeten doorstromen naar het hoger leerjaar. Wij hebben de mededeling in die zin aangepast.