Overzicht samenstelling directiecommissies, adviescommissies en adviesraden

11 oktober 2018

Bij het begin van het schooljaar bezorgen we je een actueel overzicht van de samenstelling van de directiecommissies, adviescommissies en adviesraden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: