Overlijden kannunik Louis Van Lommel

12 april 2019

Op 10 april 2019 overleed kannunik Louis Van Lommel. Hij was vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen van 2009 tot 2014 en leraar en directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Boom. Doorheen zijn carrière betekende hij veel voor het katholiek onderwijs.

We wensen zijn familie en vrienden ons oprechte medeleven.