Overgang basis – secundair: enkele aandachtspunten voor Frans

02 september 2015

Om een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te bevorderen, organiseren verschillende scholen overlegmomenten tussen leraren basisonderwijs en leraren secundair onderwijs, vaak in samenwerking met de pedagogische begeleiders. Specifiek voor het vak Frans kunnen die overlegmomenten zorgen voor een vlotte onderlinge afstemming. Ondanks die afstemming heeft een aantal leraren Frans van de eerste graad nog te hoge verwachtingen van wat de kennis van Frans betreft bij leerlingen die instromen in het eerste jaar. Een aantal leraren van het basisonderwijs probeert dan weer aan die te hoge verwachtingen te voldoen.

De tekst die als bijlage bij het leerplan Frans van de eerste graad A-stroom gevoegd werd, schetst enkele aandachtspunten op dat vlak. Bij de start van een nieuw schooljaar brengen we hem graag onder de aandacht. Aanbevolen lectuur voor de leraren Frans van de eerste graad A-stroom.